Vision Management A/S råder over nogle af landets dygtigste SAP eksperter.

Læs herunder om deres kompetencer

Ellen Steen-Petersen

Ellen Steen-Petersen

SAP direktør, SAP specialist

Ellen er en meget erfaren og kompetent SAP konsulent med lang erfaring inden for løsningsdesign, rådgivning, planlægning, pilottest, udrulning, struk-turering, integration og implementering af komplekse IT løsninger – primært indenfor FI, CO, PS, SD, MM, EC, HR CATS, og QM.

Ellens store styrke er hendes evne til at forstå og gå i dialog med forretningen i forhold at at definere og udfordre de forretningsmæssige krav.

Ellen har deltaget på mange forskellige projekter som SAP løsnings-arkitekt, senior konsulent, rådgiver, teamlead og projektleder. Endvidere er hun meget benyttet i forbindelse med ad hoc rådgivning ved komplicerede problemstillinger og review opgaver. Hun deltager ofte i tilbudsarbejde eller i Business Blueprint fasen med udarbejdelse af løsningsdesign.

Gyldig sikkerhedsclearing af det Danske Forsvar.

Ellen har stor erfaring med løsningsarkitektur, design og rådgivning inden for økonomi (FI/CO, RE, PS, IM), Public Sector (FM) samt integration. Stor viden om Statsregnskab samt bevillingsprocesser.

Kontakt Ellen direkte på mail her: esp@vision-management.dk

Kristina Zeemann

Kristina Zeemann

CEO

Kristina har siden 2009 haft ansvaret for virksomhedens kundekontakt, opgavekoordinering, ressourceallokering, kontrakter og daglige drift.

Kristina har en baggrund som cand.jur. og FI/CO konsulent og kan derfor med lethed sikre at indkomne opgaver og projekter bliver håndteret bedst muligt. Kristina sikrede i 2012 at virksomheden blev ISO9001 certificeret og således lever op til de højeste kvalitetsstandarder inden for IT konsulentvirksomheder.

Kristina har med sine mange års erfaring inden for branchen en stærk baggrund for at sikre, at der bliver taget godt hånd om alle indkomne opgaver og projekter samt sikre, at virksomhedens kunder er i gode hænder.

Kristina overtog i juni 2016, som næste generation i familien, virksomheden og rollen som CEO

Kontakt Kristina direkte på mail her: kze@vision-management.dk

Morten Elle

Morten Elle

SAP specialist

Morten har arbejdet med SAP i 19 år, heraf 16 som konsulent og løsningsarkitekt. De primære arbejdsområder er CO, FI og BI.
I rollen som løsningsarkitekt har han herudover arbejdet med rådgivning og løsningsdesign inden for PS, SD, BI-BPS, BPC og Public Sector Funds Management (Bevillingsstyring).

Morten har gennem årene undervist på en lang række standard- og virksomheds-tilpassede kurser bl.a. for SAP AG.

Morten har ud over sin brede baggrund og detaljerede viden om mange SAP moduler en stor forståelse for forretningsmæssige behov. Denne forståelse strækker sig fra strategisk styring, målstyring og KPI’er, til løbende for- og efterkalkulation, omkostningsfordelinger og rentabilitetsbetragtninger.

På grund af Mortens forretningsmæssige forankring og store systemviden arbejder har han både som løsningsarkitekt på komplekse, internationale projekter, samtidig med at han ad hoc udfører review på forslåede designløsninger.

Ved at kombinere detailviden og overblik er der større sikkerhed for, at alle kundens krav afdækkes, at SAP løsningen bliver en fornuftig afvejning af kompleksitet og fleksibilitet, samt at der bliver så få overraskelser senere i projekt forløbet som muligt.

Morten har omfattende erfaring med undervisning og præsentation og kan udover designe og implementere SAP løsninger, samt sikre en god aflevering og overdragelse af ejerskab til kundens af deres SAP løsning.

Kontakt Morten direkte på mail her: elle@vision-management.dk

Peter Lundhus

Peter Lundhus

SAP specialist

Peter er SAP projektleder og løsnings-arkitekt med en solid erfaring indenfor de centrale moduler PS, SD, PM, SM, MM, FI, CO og integration.

Han har en baggrund i de overordnede PLM processer og har ekspansiv erfaring på tværs af mange industrier i relation til SAP implementering og forretningsprocesser.

Peter har erfaring inden for følgende brancher: Detail, Konstruktion, Energi industri herunder olie, medie, Offentlig sektor og Skibstransport.

Når Peter arbejder, er han både fleksibel og effektiv, med stor respekter for kundens behov, og stærke samarbejdsevner til kundens personale. Han har opnået stærke projekt- og teamledelses færdigheder.

Peters har fokus på grundighed og sigter på at skabe den løsninger, der er den mest optimale på lag sigt, fremfor at søge efter de kortsigtede gevinster. Han har en høj stresstærskel og besidder en god portion tålmodighed. 

Er gyldig sikkerhedsgodkendt til Forsvaret .

Kontakt Peter direkte på mail her: pl@vision-management.dk

Johnny Kvistholm

Johnny Kvistholm

SAP specialist, projektleder

Johnny er en erfaren SAP-løsningsarkitekt med 17+ års SAP erfaring.

Johnny Kvistholm er en meget kompetent SAP konsulent, som har deltaget i omkring 40 små og store SAP-projekter inden for områderne BI, IP, SEM (BCS, BPS), BPC, FI, CO, EC, MM og PM.

Johnny har således erhvervet sig en dyb erfaring inden for design, rådgivning, planlægning, implementering, testning og udrulning af komplekse IT løsninger.

Han har arbejdet med SAP siden 1998 og har udfyldt forskellige roller som SAP senior konsulent, rådgiver, løsningsarkitekt, teamlead og projektleder. Endvidere er han meget benyttet i forbindelse med ad-hoc rådgivning af kunder samt i tilbudsarbejde som løsningsdesignkonsulent.

Hans fokus har altid været rettet mod de såvel tekniske som forretningsmæssige integrationspunkter, hvorfor også gør, at han er særdeles velegnet som løsningsarkitekt og/eller projektleder.

Der er ingen tvivl om, at han kan løse de mest komplekse opgaver og samtidig nå et struktureret resultat. Konsulenten arbejder altid på at frembringe den for kunden mest optimale løsning og optræder som en yderst kvalificeret sparringpartner – også i meget komplicerede spørgsmål.

Johnny er ligeledes social kompetent, ligesom han har en stor forretningsmæssig forståelse, som kan anvendes med fordel i stort set alle brancher.

Kontakt Johnny direkte på mail her: jk@vision-management.dk

Henrik Schrøder

Henrik Schrøder

SAP specialist

Henrik er en meget kompetent logistik konsulent med lang erfaring inden for rådgivning, design, planlægning, prototyping, test, udrulning, strukturering, integration og implementering af komplekse IT løsninger   – primært inden for SAP’s logistikområde (PP, PP-PI, MM, LE, WM og SCM).

Henrik har arbejdet med logistikprocesser i mange former for virksomheder – offentlige såvel som private – og har altid stor fokus på de mest optimale forretningsgange og den system-mæssige understøttelse af disse.  Henrik har af samme grund efteruddannet sig inden for Lean processer.

I en række projekter har Henrik været tilknyttet som særlig problemknuser – ofte i forbindelse med design af system til understøttelse af komplicerede logistikprocesser – eller efter go-live til bistand til løsning af komplikationer med stamdata eller procesforløb.

Henrik optræder som en yderst kvalificeret sparringpartner – også i komplicerede spørgsmål og omkring forretningsmæssig procesoptimering. Endvidere er han meget benyttet i forbindelse med rådgivning ved komplicerede problemstillinger og ad-hoc rådgivning.

Gyldig sikkerhedsclearing af det Danske Forsvar.

Kontakt Henrik direkte på mail her: hs@vision-management.dk

Mette Stig-Nielsen

Mette Stig-Nielsen

SAP specialist

Mette er en uhyre kompetent SAP Konsulent med meget lang erfaring inden for design, rådgivning, planlægning, pilottest, udrulning, strukturering, integration og implementering af komplekse IT løsninger – særligt indenfor FI, CO, Bevillingsstyring og integration.

Mette har på baggrund af sin specifikke forretningserfaring meget dyb indsigt i regnskabsmæssige problemstillinger, både inden for den private sektor og i særdeleshed inden for statslig regnskab.

Ud over sin forretningsbaggrund har Mette i mange år arbejdet med fokus på design og support af systemløsning til særlige regnskabsmæssige behov – herunder statslige. Mette er derfor en yderst kvalificeret sparringspartner i løsning af regnskabskrav, også i meget komplicerede spørgsmål.

Mette har deltaget på mange forskellige projekter som SAP løsnings-arkitekt, senior konsulent, rådgiver og teamleder. Endvidere er hun meget benyttet i forbindelse med ad-hoc rådgivning af kunder i forbindelse med løsning af komplicerede problemstillinger.

Gyldig sikkerhedsclearing af det Danske Forsvar.

Kontakt Mette direkte på mail her: mel@vision-management.dk

Jakob Steen-Petersen

Jakob Steen-Petersen

SAP specialist

Jakob er en kompetent løsningsarkitekt med speciale inden for det tekniske område. Han har arbejdet med SAP siden 1998 – og har opnået et bredt kendskab til hele SAPs produktportefølje.

Jakob har i mange år arbejdet med udvikling inden for ECC Core. Herudover har han mange års erfaring inden for basisdelen – dvs. installation, drift og vedligehold (herunder opgraderinger) af SAP systemer.

Jakob har igennem hele sin SAP karriere arbejdet med løbende opgaveløsning, dvs. håndtereret opgaver store som små for en række slutkunder. Jakob har på det grundlag en så bred erfaring, at han også ofte anvendes som overordnet løsningsarkitekt og som sparringspartner ved overordnede strategiske beslutninger omkring kundens SAP løsninger.

Jakob kan dermed assistere kunden bredt helt fra designfasen af et projekt og frem til realiseringsfasen af samme.

Kontakt Jakob direkte på mail her: jsp@vision-management.dk

Stefan Holm Olesen

Stefan Holm Olesen

SAP specialist

Stefan har arbejdet med SAP siden 2000 og har udfyldt forskellige roller som SAP seniorkonsulent, løsningsarkitekt og teamlead.

Stefan har deltaget i over 20 mindre og større projekter inden for områderne SAP BW, SEM (BCS, BPS) BPC og har således opnået stor erfaring inden for design, rådgivning, planlægning, implementering og testning af komplekse IT løsninger.

Stefan vil således kunne bistå med rådgivning i hele fasen fra design til implementering og udrulning.

Gyldig sikkerhedsclearing af det Danske Forsvar.

Kontakt Stefan direkte på mail her: sho@vision-management.dk

Allan Wright

Allan Wright

SAP specialist

Allan har arbejdet med SAP siden 1994 og er således en meget erfaren og kompetent SAP konsulent.

Allan har deltaget i flere forskellige længerevarende projekter som SAP senior konsulent, rådgiver og projektleder– primært indenfor FI/CO i forhold til økonomistyring og ekstern regnskabsaflæggelse i store offentlige virksomheder.

Allan’s store styrke er hans evne til at forstå og gå i dialog med forretningen i forhold til at definere og udfordre de forretningsmæssige krav og har desuden en baggrund som regnskabschef i en statslig styrelse.

Gyldig sikkerhedsclearing af det Danske Forsvar.

Kontakt Allan direkte på mail her: awr@vision-management.dk

Naeem Hayat

Naeem Hayat

SAP specialist

Naeem har i de sidste ca. 18 år arbejdet inden for SAP. Arbejdsområderne har været alt fra programmering, portalløsninger, CRM og senest inden for Business Intelligence området med fokus specielt inden for ledelsesrapportering.

Naeem har været ansvarlig for planlægning og implementering af SAP-BI løsninger i samarbejde med kunder. Hans primære spidskompetencer især inden for BI er at deltage i analyser/design af datawarehus løsninger og sikre at BI-løsningerne følger kundernes Enterprise Data Warehouse standarder samt kvalitet. Derudover står Naeem for at forfatte, opdatere og vedligeholde dokumentation, at teste løsninger samt at vedligeholde de implementerede løsninger.

Alt dette sker i tæt samspil med kunden samt kundens driftsleverandører, hvilket betyder, at Naeem er i stand til at kommunikere med såvel forretningsorienterede som IT-tekniske personer.

Personligt værdsætter Naeem et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til faglig sparring i kombination med et god team ånd. Han er udadvendt og imødekommende.

Kontakt Naeem direkte på mail her: nh@vision-management.dk

Peter Skovfoged-Olsen

Peter Skovfoged-Olsen

SAP specialist

Peter Skovfoged-Olsen har arbejdet som SAP konsulent siden 1996, dels som ekstern konsulent og dels internt i større danske virksomheder. Han blev oprindelig uddannet indenfor SAPs økonomimoduler FI og CO, men har siden 2000 også været beskæftiget inden for SAP BI og budget applikationerne.

Peter har deltaget i en lang række lokale og internationale BI projekter og har varetaget både projektleder og specialist roller. Konsulenten har desuden erfaring med udarbejdelse af BI strategier og har bl.a. varetaget rollen som løsningsarkitekt for BI og SEM på en stor dansk SAP implementering.

Peter har erfaring med de fleste roller indenfor BI projekter, herunder salg af BI projektforslag og udarbejdelse af BI Business cases, udarbejdelse af BI design og datamodeller samt implementering af løsninger, udvikling af BI budget løsninger i BPC, BI-IP og BPS, udarbejdelse af rapporteringsløsninger, undervisning af superbrugere og slutbrugere m.m.

Derudover har Peter erfaring med drift og support af BI løsninger, samt med at udvikle samarbejdsmodeller mellem IT- og forretningssiden i forbindelse med support af BI løsninger. Peter har ligeledes arbejdet med løsninger over for de fleste moduler på SAP ECC og har desuden udviklet BI løsninger mod SAPs branche løsning til banker.

Før SAP karrieren har han været beskæftiget i den finansielle sektor i 10 år.

Kontakt Daniel direkte på mail her: pso@vision-management.dk

Kjell Norstein

Kjell Norstein

SAP specialist

Kjell er en erfaren IT projektleder, som er specialiseret i ledelse af SAP projekter (CRM/Logistik), både på leverance og kunde side.

Kjell har erfaring med alle projektstadier fra ide, til driftsoverlevering.

Kjell har en baggrund som SAP Logistik konsulent og har arbejdet med SAP Software siden 1993. Idag arbejder Kjell løbende som coach og mentor for andre projektledere – hovedsagligt i SAP projekter.

Prince 2/aSAP certificeret.

Kontakt Kjell direkte på mail her: kjelln@vision-management.dk

Daniel Graversen

Daniel Graversen

SAP specialist

Daniel er en SAP mentor, accepteret af SAP som en deltager i fællesskabet. Han er en af de mest aktive deltagere i SAP fællesskabet der hjælper med at forbedre produkter og servicer fra SAP. Han har en blog med hvordan man kan benyttes SAP PI og har været meget aktiv i dokumentations delen af PI.

Daniel er en integrations konsulent. Han har arbejdet med SAP XI 3.0, PI (proces integration) 7.0, 7.1, 7.11, 7.3 i over 7 år. Han har været involveret i 20 projekter/kunder, og har arbejdet mest med platforms værktøjer. He har opnået et omdømme fra hans kollegaer for at være i stand til at læse problemer der opstår på XI/PI.

Udover XI/PI har han også arbejdet med andre Netweaver teknologier; ABAP (hvilket er nødvendigt i de fleste projekter, for at opnå integrations kapaciteterne ved SAP ERP), portal, Web Dynpro for Java, CAD, J2EE og CCMS.

Han har en kandidat uddannelse som Ingeniør og besidder en bachelor i Processer og Controlling. Før hans SAP erfaring abejdede Daniel med IT sikkerhed og JAVA udvikling. Daniel har en blog på SAP Developer Network (SDN) vedrørende nogle af han integrations eksperimenter. Han har også udviklet PI dokumentations værktøjet, der gør det lettere at knytte dokumenter sammen.

Kontakt Daniel direkte på mail her: vi_dg@vision-management.dk

Jacob Siegumfeldt

Jacob Siegumfeldt

SAP specialist

Jacob har mere end 20 års erfaring med implementering af SAP R/3 i danske virksomheder. Først som ABAP udvikler og basis konsulent  – og senere som løsningsarkitekt, projektleder, forretningskonsulent og gruppeleder i modulet SD med integration til MM, FI og BI – og projektleder.

Jacob søger altid mod at have 360° perspektivet og forsørger altid at definere og forstå mål-sætningen for et projekt ud fra formål og interessenternes vinkel. Han har et godt overblik og fodfæste i både ”forretning” og ”teknik”. Jacob bliver ofte bannerfører for at løse tværgående problemstillinger, hvor forretningsprocesser krydser flere modulområder.

Herudover evner Jacob at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige problemer og argumentere for sin sag. Han opnår altid stor respekt gennem faglighed og gennem en direkte og udadvendt stil.

Sidst men ikke mindst er Jacob god til at skabe et overblik og nedbryde en kompliceret opgave til mindre dele. Han har god forståelse for projektets kritiske vej og de væsentligste issues.

Michael Nielsen

Michael Nielsen

SAP specialist

Michael Nielsen har bred viden og mere end 30 års praktisk erfaring med implementering af IT-sikkerhed.

Han har været ansvarlig for implementering af SAP R/3 kontrol og sikkerhed hos en lang række større danske- og nordiske virksomheder. Herunder for implementering af rollebaseret adgangsadministration, som samtidig opretter og vedligeholder brugere og roller på forskellige IT-platforme.

Hos både Arthur Andersen, PwC, IBM, MNSecurity og senest hos Deloitte, har Michael været leder af nordisk team af kontrol- og sikkerheds-specialister. Herudover underviser Michael inden for IT kontrol og sikkerhed for SAP Danmark.

Michael Nielsen har været ansvarlig for opbygning af globale SAP revisions-metoder og værktøjer. Herunder ansvarlig for opbygning af SoD værktøjet Beacon.

Herudover har Michael generel erfaring som projektleder fra en række større IT-sikkerhedsopgaver. Størstedelen af opgaverne har været relateret til SAP. Michael har desuden ledelsesmæssig erfaring fra 11 års ansættelse som officer i Flyvevåbnet, hvoraf 6 år var som IT-drifts-ansvarlig i Forsvarets Datatjeneste.

 

Jens Nissen

Jens Nissen

SAP specialist

Med mere end 16 års SAP erfaring inden for R/3 og BI kan Jens tilbyde standardløsninger såvel som tilrettede systemer. Han udfordrer meget forretningen på det, de gerne vil have implementeret. Samtidig har Jens en forretningsmæssig tilgang, der gør, at han ligeledes kan tilbyde forretningen løsninger, de måske ikke selv havde tænkt på.

Jens har en meget dyb teknisk forståelse for, hvordan SAP hænger sammen – dels hvordan de enkelte moduler i ECC virker individuelt og interaktivt, dels hvordan BI skal sættes op for at få et driftsikkert, performanceoptimeret og stabilt system.

Den bedste løsning i BI hænger ofte sammen med hvordan data genereres i SAP ECC. Jens har mange års erfaring inden for begge områder – en erfaring han kombinerer til optimal anvendelse af SAP til gavn for forretningen såvel for de, der drifter systemerne. Løsninger skal ikke kun implementeres, de skal også vedligeholdes og driftes. Implementeringer skal tage højde for dette.

Inden for BI har Jens forestået udvikling af programmer, der er med til at lette og sikre arbejdet med at sætte en optimal løsning op. Programmerne er blevet solgt gennem SAP Danmark.

Du er altid velkomment til at kontakte os

Vi er altid klar til at svare på dine spørgsmål. Er du i tvivl omkring omfanget af dit projekt, eller hvordan du får designet dit SAP ERP system. Så klik nedenfor og lad os hjælpe dig.

Kontakt os her
Share This