SAP Konsulenter

Vision Management A/S råder over nogle af landets dygtigste SAP konsulenter

Ellen Steen-Petersen

Principal Consultant, ERP

Ellen er en meget erfaren og kompetent SAP konsulent med lang erfaring inden for løsningsdesign, rådgivning, planlægning, pilottest, udrulning, struk-turering, integration og implementering af komplekse IT løsninger – primært indenfor FI, CO, PS, SD, MM, EC, HR CATS, og QM.

Ellens store styrke er hendes evne til at forstå og gå i dialog med forretningen i forhold til at definere og udfordre de forretningsmæssige krav.

Ellen har deltaget på mange forskellige projekter som SAP løsnings-arkitekt, senior konsulent, rådgiver, teamlead og projektleder. Endvidere er hun meget benyttet i forbindelse med ad hoc rådgivning ved komplicerede problemstillinger og review opgaver. Hun deltager ofte i tilbudsarbejde eller i Business Blueprint fasen med udarbejdelse af løsningsdesign.

Ellen har stor erfaring med løsningsarkitektur, design og rådgivning inden for økonomi (FI/CO, RE, PS, IM), Public Sector (FM) samt integration. Stor viden om Statsregnskab samt bevillingsprocesser.

Kontakt Ellen direkte på mail her: esp@vision-management.dk

Kristina Zeemann

Partner & Head of Public Sector and Sourcing

Kristina har siden 2009 haft ansvaret for virksomhedens kundekontakt, opgavekoordinering, ressourceallokering, kontrakter og daglige drift.

Kristina har en baggrund som cand.jur. og FI/CO konsulent og kan derfor med lethed sikre at indkomne opgaver og projekter bliver håndteret bedst muligt. Kristina sikrede i 2012 at virksomheden blev ISO9001 certificeret og således lever op til de højeste kvalitetsstandarder inden for IT konsulentvirksomheder.

Kristina har med sine mange års erfaring inden for branchen en stærk baggrund for at sikre, at der bliver taget godt hånd om alle indkomne opgaver og projekter samt sikre, at virksomhedens kunder er i gode hænder.

Kristina overtog i juni 2016, som næste generation i familien, virksomheden og rollen som CEO

Kontakt Kristina direkte på mail her: kze@vision-management.dk

Morten Elle

SAP løsningsarkitekt

Morten har arbejdet med SAP i 19 år, heraf 16 som konsulent og løsningsarkitekt. De primære arbejdsområder er CO, FI og BI.
I rollen som løsningsarkitekt har han herudover arbejdet med rådgivning og løsningsdesign inden for PS, SD, BI-BPS, BPC og Public Sector Funds Management (Bevillingsstyring).

Morten har gennem årene undervist på en lang række standard- og virksomheds-tilpassede kurser bl.a. for SAP AG.

Morten har ud over sin brede baggrund og detaljerede viden om mange SAP moduler en stor forståelse for forretningsmæssige behov. Denne forståelse strækker sig fra strategisk styring, målstyring og KPI’er, til løbende for- og efterkalkulation, omkostningsfordelinger og rentabilitetsbetragtninger.

På grund af Mortens forretningsmæssige forankring og store systemviden arbejder har han både som løsningsarkitekt på komplekse, internationale projekter, samtidig med at han ad hoc udfører review på forslåede designløsninger.

Ved at kombinere detailviden og overblik er der større sikkerhed for, at alle kundens krav afdækkes, at SAP løsningen bliver en fornuftig afvejning af kompleksitet og fleksibilitet, samt at der bliver så få overraskelser senere i projekt forløbet som muligt.

Morten har omfattende erfaring med undervisning og præsentation og kan udover designe og implementere SAP løsninger, samt sikre en god aflevering og overdragelse af ejerskab til kundens af deres SAP løsning.

Kontakt Morten direkte på mail her: elle@vision-management.dk

Peter Lundhus

SAP løsningsarkitekt

Peter er SAP projektleder og løsnings-arkitekt med en solid erfaring indenfor de centrale moduler PS, SD, PM, SM, MM, FI, CO og integration.

Han har en baggrund i de overordnede PLM processer og har ekspansiv erfaring på tværs af mange industrier i relation til SAP implementering og forretningsprocesser.

Peter har erfaring inden for følgende brancher: Detail, Konstruktion, Energi industri herunder olie, medie, Offentlig sektor og Skibstransport.

Når Peter arbejder, er han både fleksibel og effektiv, med stor respekter for kundens behov, og stærke samarbejdsevner til kundens personale. Han har opnået stærke projekt- og teamledelses færdigheder.

Peters har fokus på grundighed og sigter på at skabe den løsninger, der er den mest optimale på lag sigt, fremfor at søge efter de kortsigtede gevinster. Han har en høj stresstærskel og besidder en god portion tålmodighed.

Kontakt Peter direkte på mail her: pl@vision-management.dk

Johnny Kvistholm

SAP løsningsarkitekt, projektleder

Johnny er en erfaren SAP-løsningsarkitekt med 17+ års SAP erfaring.

Johnny Kvistholm er en meget kompetent SAP konsulent, som har deltaget i omkring 40 små og store SAP-projekter inden for områderne BI, IP, SEM (BCS, BPS), BPC, FI, CO, EC, MM og PM.

Johnny har således erhvervet sig en dyb erfaring inden for design, rådgivning, planlægning, implementering, testning og udrulning af komplekse IT løsninger.

Han har arbejdet med SAP siden 1998 og har udfyldt forskellige roller som SAP senior konsulent, rådgiver, løsningsarkitekt, teamlead og projektleder. Endvidere er han meget benyttet i forbindelse med ad-hoc rådgivning af kunder samt i tilbudsarbejde som løsningsdesignkonsulent.

Hans fokus har altid været rettet mod de såvel tekniske som forretningsmæssige integrationspunkter, hvorfor også gør, at han er særdeles velegnet som løsningsarkitekt og/eller projektleder.

Der er ingen tvivl om, at han kan løse de mest komplekse opgaver og samtidig nå et struktureret resultat. Konsulenten arbejder altid på at frembringe den for kunden mest optimale løsning og optræder som en yderst kvalificeret sparringpartner – også i meget komplicerede spørgsmål.

Johnny er ligeledes social kompetent, ligesom han har en stor forretningsmæssig forståelse, som kan anvendes med fordel i stort set alle brancher.

Kontakt Johnny direkte på mail her: jk@vision-management.dk

Kim-Allan Jensen

SAP løsningsarkitekt

Kim-Allan har 13 års erfaring med SAP. Han er certificeret både som SAP ABAP udvikler og SAP Basis konsulent. Dertil har han også erfaring med ITIL certificering.

I de sidste 13 år har Kim-Allan arbejdet indenfor flere forskellige teknologier som XI7.0/7.1, SRM5.0, Solution Manager 4.0/7.0/7.1 BW/BI 7.0,7.1,7.4, APO med SAPDB Live cache, Enterprise Portals, Wily Introscope, Solution Manager Diagnostics og SAP-solution Managers Data Volume Manager. De produkter er blevet implementeret på SAP 6.10/6.20/6.40 /7.0/7.1/7.3/7.4 versioner og installeret enten på AIX med Oracle database, HP-UX med Oracle Database eller MS Windows 2003/2008/2012 operating system SQL Server 2005/2008 Oracle DB.

Kim-Allan har arbejdet både for de store outsourcingsvirksomheder, samt kunder som har deres SAP-installation internt. Herigennem har Kim-Allan haft kontakt til både indiske og kinesiske kollegaer.

Som person er Kim-Allan god til at danne sig overblik over meget komplekse opgaver og har stor teknisk forståelse. Som person er han imødekommende og fleksibel og kommunikerer ubesværet med folk på alle niveauer. Han arbejder målrettet med opgaverne og modtager de bedste anbefalinger fra hans referencer.

Kim-Allan har haft mange PM-roller mellem forretnings- og outsourcing udbydere.

Kontakt Kim-Allan Jensen på mail her: sapbasiskonsulent@gmail.com

Mette Stig-Nielsen

SAP løsningsarkitekt

Mette er en uhyre kompetent SAP Konsulent med meget lang erfaring inden for design, rådgivning, planlægning, pilottest, udrulning, strukturering, integration og implementering af komplekse IT løsninger – særligt indenfor FI, CO, Bevillingsstyring og integration.

Mette har på baggrund af sin specifikke forretningserfaring meget dyb indsigt i regnskabsmæssige problemstillinger, både inden for den private sektor og i særdeleshed inden for statslig regnskab.

Ud over sin forretningsbaggrund har Mette i mange år arbejdet med fokus på design og support af systemløsning til særlige regnskabsmæssige behov – herunder statslige. Mette er derfor en yderst kvalificeret sparringspartner i løsning af regnskabskrav, også i meget komplicerede spørgsmål.

Mette har deltaget på mange forskellige projekter som SAP løsnings-arkitekt, senior konsulent, rådgiver og teamleder. Endvidere er hun meget benyttet i forbindelse med ad-hoc rådgivning af kunder i forbindelse med løsning af komplicerede problemstillinger.

Kontakt Mette direkte på mail her: mel@vision-management.dk

Jakob Steen-Petersen

SAP løsningsarkitekt

Jakob er en kompetent løsningsarkitekt med speciale inden for det tekniske område. Han har arbejdet med SAP siden 1998 – og har opnået et bredt kendskab til hele SAPs produktportefølje.

Jakob har i mange år arbejdet med udvikling inden for ECC Core. Herudover har han mange års erfaring inden for basisdelen – dvs. installation, drift og vedligehold (herunder opgraderinger) af SAP systemer.

Jakob har igennem hele sin SAP karriere arbejdet med løbende opgaveløsning, dvs. håndtereret opgaver store som små for en række slutkunder. Jakob har på det grundlag en så bred erfaring, at han også ofte anvendes som overordnet løsningsarkitekt og som sparringspartner ved overordnede strategiske beslutninger omkring kundens SAP løsninger.

Jakob kan dermed assistere kunden bredt helt fra designfasen af et projekt og frem til realiseringsfasen af samme.

Kontakt Jakob direkte på mail her: jsp@vision-management.dk

Daniel Graversen

SAP løsningsarkitekt

Daniel er en SAP mentor, accepteret af SAP som en deltager i fællesskabet. Han er en af de mest aktive deltagere i SAP fællesskabet der hjælper med at forbedre produkter og servicer fra SAP. Han har en blog med hvordan man kan benyttes SAP PI og har været meget aktiv i dokumentations delen af PI.
Daniel er en integrations konsulent. Han har arbejdet med SAP XI 3.0, PI (proces integration) 7.0, 7.1, 7.11, 7.3 i over 7 år. Han har været involveret i 20 projekter/kunder, og har arbejdet mest med platforms værktøjer. He har opnået et omdømme fra hans kollegaer for at være i stand til at læse problemer der opstår på XI/PI.

Udover XI/PI har han også arbejdet med andre Netweaver teknologier; ABAP (hvilket er nødvendigt i de fleste projekter, for at opnå integrations kapaciteterne ved SAP ERP), portal, Web Dynpro for Java, CAD, J2EE og CCMS.

Han har en kandidat uddannelse som Ingeniør og besidder en bachelor i Processer og Controlling. Før hans SAP erfaring abejdede Daniel med IT sikkerhed og JAVA udvikling. Daniel har en blog på SAP Developer Network (SDN) vedrørende nogle af han integrations eksperimenter. Han har også udviklet PI dokumentations værktøjet, der gør det lettere at knytte dokumenter sammen.

Kontakt Daniel direkte på mail her: vi_dg@vision-management.dk

Allan Wright

SAP løsningsarkitekt

Allan har arbejdet med SAP siden 1994 og er således en meget erfaren og kompetent SAP konsulent.

Allan har deltaget i flere forskellige længerevarende projekter som SAP senior konsulent, rådgiver og projektleder– primært indenfor FI/CO i forhold til økonomistyring og ekstern regnskabsaflæggelse i store offentlige virksomheder.

Allan’s store styrke er hans evne til at forstå og gå i dialog med forretningen i forhold til at definere og udfordre de forretningsmæssige krav og har desuden en baggrund som regnskabschef i en statslig styrelse.

Kontakt Allan direkte på mail her: awr@vision-management.dk

Jacob Siegumfeldt

SAP løsningsarkitekt

Jacob har mere end 20 års erfaring med implementering af SAP R/3 i danske virksomheder. Først som ABAP udvikler og basis konsulent – og senere som løsningsarkitekt, projektleder, forretningskonsulent og gruppeleder i modulet SD med integration til MM, FI og BI – og projektleder.

Jacob søger altid mod at have 360° perspektivet og forsørger altid at definere og forstå mål-sætningen for et projekt ud fra formål og interessenternes vinkel. Han har et godt overblik og fodfæste i både ”forretning” og ”teknik”. Jacob bliver ofte bannerfører for at løse tværgående problemstillinger, hvor forretningsprocesser krydser flere modulområder.

Herudover evner Jacob at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige problemer og argumentere for sin sag. Han opnår altid stor respekt gennem faglighed og gennem en direkte og udadvendt stil.

Sidst men ikke mindst er Jacob god til at skabe et overblik og nedbryde en kompliceret opgave til mindre dele. Han har god forståelse for projektets kritiske vej og de væsentligste issues.

Jens Nissen

SAP løsningsarkitekt

Med mere end 16 års SAP erfaring inden for R/3 og BI kan Jens tilbyde standardløsninger såvel som tilrettede systemer. Han udfordrer meget forretningen på det, de gerne vil have implementeret. Samtidig har Jens en forretningsmæssig tilgang, der gør, at han ligeledes kan tilbyde forretningen løsninger, de måske ikke selv havde tænkt på. Jens har en meget dyb teknisk forståelse for, hvordan SAP hænger sammen – dels hvordan de enkelte moduler i ECC virker individuelt og interaktivt, dels hvordan BI skal sættes op for at få et driftsikkert, performanceoptimeret og stabilt system. Den bedste løsning i BI hænger ofte sammen med hvordan data genereres i SAP ECC. Jens har mange års erfaring inden for begge områder – en erfaring han kombinerer til optimal anvendelse af SAP til gavn for forretningen såvel for de, der drifter systemerne. Løsninger skal ikke kun implementeres, de skal også vedligeholdes og driftes. Implementeringer skal tage højde for dette. Inden for BI har Jens forestået udvikling af programmer, der er med til at lette og sikre arbejdet med at sætte en optimal løsning op. Programmerne er blevet solgt gennem SAP Danmark.

Michael Nielsen

SAP løsningsarkitekt

Michael Nielsen har bred viden og mere end 30 års praktisk erfaring med implementering af IT-sikkerhed.

Han har været ansvarlig for implementering af SAP R/3 kontrol og sikkerhed hos en lang række større danske- og nordiske virksomheder. Herunder for implementering af rollebaseret adgangsadministration, som samtidig opretter og vedligeholder brugere og roller på forskellige IT-platforme.

Hos både Arthur Andersen, PwC, IBM, MNSecurity og senest hos Deloitte, har Michael været leder af nordisk team af kontrol- og sikkerheds-specialister. Herudover underviser Michael inden for IT kontrol og sikkerhed for SAP Danmark.

Michael Nielsen har været ansvarlig for opbygning af globale SAP revisions-metoder og værktøjer. Herunder ansvarlig for opbygning af SoD værktøjet Beacon.

Herudover har Michael generel erfaring som projektleder fra en række større IT-sikkerhedsopgaver. Størstedelen af opgaverne har været relateret til SAP. Michael har desuden ledelsesmæssig erfaring fra 11 års ansættelse som officer i Flyvevåbnet, hvoraf 6 år var som IT-drifts-ansvarlig i Forsvarets Datatjeneste.

Bulgarske konsulenter

Bilyana Igneva

SAP konsulent

Konsulenten har arbejdet med SAP SD og MM siden 2006. Hun er en vellidt og dygtig kollega som er respekteret af kunder og kolleger.

Bilyana har erfaring med et bredt spektrum af områder indenfor SAP, såsom Virksomhedstruktur, SD Ordre, Copy controls, Item Categories, Udskriftsstyring, Tekststyring, Partnerudledning, Prissættelse, Fakturering, elektronisk faktura, Ressourcerelateret fakturering/Intercompany RRB, MM Basis opsætning, MM kontofastsættelse og MM indkøbsprocesser

Konsulenten har desuden kendskab til: IDoc behandling, ALE, SAP queries, SCAT, SAPGUI scripts, Smartformular, Adobe formular

Hara Prasanna Parida

SAP konsulent

Konsulenten er en dygtig ABAP-udvikler. Med sig har han erfaring inden for SAP-produkter siden 2004 og overordnet it-erhvervserfaring siden 2000.

Konsulenten har i løbet af sin karriere deltaget i mange nationale og internationale projekter som ABAP-udvikler og Technical Lead.

Han har designet og realiseret integrerede tekniske løsninger i SD, MM, PS, PM, CS, BW, FI, FI-CA, FI-AA, IS-CCS og proaktivt løst mange komplicerede og udfordrende problemer.

Han har kendskab til Netweaver webdynpro i Java og abap, MDM, PI, CRM Web Client UI Framework, HANA og konceptuel viden om TM. Han har arbejdet på EAI integration (Interface) med IDOC, webservice ved hjælp af RFC og BAPI.

Daniela Davidova

SAP konsulent

Konsulenten har arbejdet med SAP siden 2005, og hun har deltaget i mange projekter, blandt andet været med til implementering af fulde SAP-løsninger.

Daniela kan løse komplekse opgaver og samtidigt levere et omhyggeligt stykke arbejde til tiden.

Daniela har erfaring med konfiguration af Logistik moduler og hun har også konfigureret dele af PM, MM samt FI og CO modulerne, i forbindelse med rapporter og integrationspunkter.

Som den dygtige konsulent hun er, forstår hun vigtigheden af at have indsigt i flere moduler. På den måde kan hun yde god support til teamet. Daniela er god i samarbejdet med kolleger, så der kan opnås en succesfuld systemimplementering.

Daniela er altid velorganiseret, ansvarlig og hårdt arbejdende. Hun er respekteret af kollegerne og opfattes som en hjælpsom og engageret medarbejder.

Diliana Kostova Djamiarova-Borisova

SAP konsulent

Konsulenten har bred viden på disse områder: SD-konfiguration, Virksomhedsstrukturer, Salgsdokumenter, Kopier kontroller, Varekategorier, Outputbestemmelse, Tekstbestemmelse, Prisfastsættelse, Fakturering, PS konfiguration, implementering, Valideringer / substitutioner, DIP Profiler, Ressourcerelateret fakturering, Intercompany RRB Interfaces, kortlægning

Desuden har konsulenten også stor erfaring i Transport Management (TM) – proof of concept.

Diliana brugte 12 år i tekstilindustrien og 10 år som produktions / logistikchef.

Gergana Yankova

SAP konsulent

Konsulenten har arbejdet med SAP SD siden 2010.

Det meste af arbejdet har været med SAP OtC, hvor konsulenten har arbejdet med salg og distribution, prissætning, fakturering, kopikontroller, produktkategorier, outputbestemmelse, tekstbestemmelse, ressourcerelateret fakturering, Intercompany Resource-relateret fakturering, SAP-oversigter / forespørgsler, SD relaterede processer, Grænseflader, kortlægning, SAPGUI scripts.

Derudover har konsulenten mere end 15 års erfaring i projektledelse, teamledelse, projektudvikling, økonomistyring, rapportering, projektovervågning og evaluering, præsentation og træning.

Ivanichka Veselinova Dimitrova

SAP konsulent

Konsulenten har arbejdet med SAP FI siden 2007.

Financial Accounting Global Settings; General Ledgers; New General Ledger; Accounts Receivable; Accounts Payable; Asset Management; Payment processing; Electronic Bank Statement; Master Data; Taxes; Extended Withholding tax; Cash Management; Integration between FI and other modules; Sales order processing; Billing; HR mini master settings; General Controlling Settings; Substritions and Validations; RRICB; PS; Localizations.

Martin Kostov

SAP konsulent

Martin er meget kvalificeret SAP-specialist indenfor områder som ABAP og CRM.

Konsulenten har bachelorgrad i Computer Sciences.

Martin har deltaget i en lang række projekter som lead developer og team lead. Desuden bruges han ofte til ad hoc rådgivning vedrørende komplicerede problemer og gennemgang af foreslåede løsninger.

Peter Philev

SAP konsulent

Over 8 års omfattende erfaring inden for følgende områder: SAP OtC: Udrulning, implementering og support, systemopgraderingsprojekter, vedligeholdelse af masterdata, tilpasning, design og implementering af nye funktioner. Udvikling og levering af BBP, funktionelle og tekniske specifikationer samt projektdokumenter, forretningsprocesdesign og konfiguration. Omfattende kompetencer i samarbejde og kommunikation med virksomheden.

Viden og erfaring i: SD-relaterede processer, MM, SAP OtC, SAP CRM, Fakturaverifikation, Selvfakturering / ERS /, FI-integrationspunkter, Brugerstyring og autorisationer, Basis, SAP NetWeaver portal, Solution Manager, Vedligeholdelse af kunde og materiel master, LSMW masse vedligeholdelse, SAP masse behandling af udgange, visninger / forespørgsler, funktionel og daglig support.

Desuden har konsulenten 17 års erfaring som freelance konsulent i projektledelse, performance overvågning og evaluering; database kompileringer; implementering af ”Common Assesment Framework (CAF); informationsforskning og analyse; organisatorisk behovsanalyse, kapacitetsopbygning og udvikling; Udarbejdelse af træningspakker og arrangementer; speciel arrangementshåndtering; politisk beslutningstagning på lokalt, centralt og internationalt plan, sproglig service og desktop publishing.

Stanislav Dobrenov

SAP konsulent

Konsulenten har SAP ABAP erfaring siden 2006.

God arbejdserfaring og viden om forskellige SAP moduler som MM, SD, FI / CO.

Konsulenten har også en dyb viden på forskellige udviklingsområder i ABAP.

Masser af erfaring med både indgående og udgående grænseflader ved hjælp af ALE / Idoc og BAPI’er samt Workflow.

Stanislav har en dyb forståelse af data ordbog elementer. Stor erfaring med forbedringer, herunder BADins, BTE’er og user-exits.ALV og konventionelle ABAP / 4-rapporter.

Teodora Popova

SAP konsulent

Konsulenten har SAP MM og SAP SD erfaring siden 2000.

Kernekompetence med SD, Varianr konfiguration.
Tilpasning af erfaring i SD, MM.

Desuden bekendt med: LSMW, PS, SM, Idoc behandling, SAP-oversigter / forespørgsler, SAPGUI scripts, SCAT, ALE, SOLMAN, ABAP, BW, Team Management, Konvertering – data validering og transformation, Uddannelse udvikling og levering, Excel Visual Basic Makroer til at lette data, Workshops udvikling og levering

Velislava Genadieva

SAP konsulent

Konsulenten har SAP OtC erfaring siden 2008.

Konsulenten har stor erfaring med SD-tilpasning: Virksomhedsstrukturer, SD-ordrer, Kopier kontroller, Varekategorier, Prisfastsættelse, Kontoopgave, Outputbestemmelse, Tekstbestemmelse, Fakturering

Konsulenten har bred viden på områder: SD relaterede processer, Integration til FI / CO – Kontoopgave, IDoc-behandling, LSMW oprettelse og data konvertering, SCAT, ALE, SAP-oversigter / forespørgsler, SAPGUI scripts, CRM-konti og kontakte

Privatlivs preference center

Nødvændig

Hjemmeside & brugerindstillinger

wp-settings-1, wfwaf-authcookie, gdpr

Google

Analyse af trafik og data, annoncesporing

Adwords, Analytics, Tag Manager
Se full oversigt på vores privatlivspolitik eller ved at klikke på "mere information"