Project kick off på Moderniseringsstyrelsen – Vision Management er stolte af at være en del af teamet der skal skabe et nyt budgetsystem for Staten, i regi af Moderniseringsstyrelsen. Styregruppemedlem kontorchef Henrik Pinholt sammen med Ellen Steen-Petersen, Naeem Hayat, Peter Skovfoged-Olsen og Johnny Kvistholm fra Vision Management

Statens nye store IT-projekt

Moderniseringsstyrelsen (MODST) har for nylig startet et IT projekt, som går ud på at skabe et fællesstatsligt budgetsystem.

Målet er, at de statslige institutioner får et moderne budgetsystem, som hviler på én fælles database. Løsningen skal tilpasses statens behov og baseres på applikationen SAP BPC samt SAP HANA-databaseteknologi. Det giver mulighed for bedre budgetgrundlag og hurtigere udgiftsopfølgning – både for de enkelte institutioner og på tværs af hele Staten.

Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen Maria Damborg Hald siger i en meddelelse om projektet:

»Jeg glæder mig til, at statens institutioner fra 2019 kan lægge budget og lave budgetopfølgning i et nyt budgetsystem. Det fællesstatslige budgetsystem skal lette administrationen og øge kvaliteten i budgetarbejdet og dermed forbedre grundlaget for god økonomistyring.«

Vision Management leverer løsningen

Det er en spændende opgave at udvikle et system, der skal bruges af så vidt forskellige institutioner som fx Finansministeriet og Nationalmuseet. Budgetløsningen vil sikre it-understøttelse til budgetarbejdet, hvor det ikke sker i dag. Løsningen skal integreres tæt til de øvrige administrative systemer og vil understøtte mere sammenhængende data, en bedre økonomistyring i staten samt en effektiv administration, lyder det fra Moderniseringsstyrelsen. Det vil ‘give et kvalitetsløft til økonomistyringen, systemunderstøtte de styringsmæssige krav, fremme gennemsigtighed og synliggøre prioriteringsgrundlaget’.

Vision Management er stolte af at være en del af teamet der skal løse opgaven, sammen med KMD og itelligence.